22
LIP

Ankieta skłonności zawodowych

Czy wiesz już do jakiej grupy zawodowej przynależysz? Poznaj swoje skłonności zawodowe!

Ankieta skłonności zawodowych

Czy wiesz już do jakiej grupy zawodowej przynależysz? Czy nadajesz się do wykonywania prac inżynieryjnych, masz umysł artystyczny, a może po prostu lubisz kontakt z drugim człowiekiem?

W ankiecie tej poznasz swoje skłonności i predyspozycje zawodowe!

 

Prezentujemy ankietę skłonności zawodowych, dzięki której dowiesz się o swoich tendencjach do zajmowania się określonym rodzajem działalności zawodowej.

Analiza jest wykonywana w oparciu o podział skłonności zawodowych sporządzony przez B. A. Klimow. Wyróżnił on pięć następujących grup podziału:

  1. Człowiek – człowiek – grupa ta obejmuje zawody wymagające ciągłego kontaktu z innym człowiekiem – pracę i kontakt z ludźmi,
  2. Człowiek – przyroda – zaliczają się do grupy tej zawody związane z przyrodą i bezpośrednim lub bliskim kontaktem ze zwierzętami, roślinami, ich pielęgnacją, uprawą czy hodowlą zwierząt.
  3. Człowiek – technika – do grupy tej należą głównie osoby o wykształceniu i zainteresowaniach inżynieryjnych, związanych z eksploatacją maszyn, wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, elektronik, stolarze, konstruktorzy i pokrewne.
  4. Człowiek – działalność artystyczna – do ostatniej grupy zaliczają się osoby o dużej wrażliwości estetycznej, wyobraźni, mających talenty i szczególne uzdolnienia. Do zawodów takich zaliczamy m. in. muzyków, aktorów, projektantów, malarzy.
  5. Człowiek – dane – w grupie tej znajdują się zawody wymagające kontaktu z wieloma danymi, ich analizą, zarządzaniem i przetwarzaniem. Mowa tutaj głównie o naukach ścisłych, jak ekonomia, programowanie, matematyka i podobne.

Po rozwiązaniu niniejszego testu dowiesz się do jakiej grupy zawodowej pasujesz oraz z którymi skłonnościami zawodowymi jesteś najbardziej spokrewniony.

Wiedza ta pozwoli na lepsze zorientowanie się w swoich preferencjach zawodowych, jak i pozwoli poznać Twoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

Przewidywany czas wykonania: 20 minut
Liczba pytań: 50
Data dodania testu: 22 lipca 2010

J. Woroniecka na podstawie propozycji B.A. Klimowa

 

Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każde stwierdzenie przeanalizuj tak, jak Ty je odbierasz. Wybierz te, z którymi się zgadzasz i zatwierdź formularz testu.

Tematyka / pokrewne tagi

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj