03
SIE

Test preferencji zawodowych

W jakiej branży i na jakim stanowisku chciałbyś pracować? Test ten pomoże Ci odpowiedzieć na to pytanie.

Test preferencji zawodowych

Znajomość swoich preferencji zawodowych pozwala Ci na obranie lepszego kierunku rozwoju życia zawodowego. Kwestionariusz ten, podobnie jak test predyspozycji zawodowych pomoże Ci wybrać lepszą przyszłość. Uzyskasz więc tutaj podstawową wiedzę na temat Twojej orientacji zawodowych.
 

Celem badania kwestionariuszem JOB-6 jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat orientacji zawodowych. Podstawę teoretyczną kwestionariusza stanowi teoria Johna Hollanda. Zgodnie z tą koncepcją ludzi i środowiska zawodowe można scharakteryzować ze względu na to, w jakim stopniu przypominają one sześć tzw. czystych typów zawodowych. Zależności pomiędzy poszczególnymi typami zawodowymi można przedstawić za pomocą heksagonu, który w przybliżeniu reprezentuje stopień podobieństwa poszczególnych typów do siebie.

Typy położone naprzeciw siebie, a więc konwencjonalny – artystyczny, realistyczny – społeczny oraz badawczy – przedsiębiorczy traktowane są jako tendencje relatywnie najmniej do siebie podobne. Typy położone obok siebie: konwencjonalny i realistyczny, badawczy i artystyczny, oraz przedsiębiorczy – społeczny traktowane są jako tendencje uzupełniające, pod pewnymi względami podobne do siebie.

Zapraszamy do wypełniania tego testu, bowiem może on nam pomóc podjąć decyzję co do wyboru przyszłej pracy na całe życie, a przynajmniej najbliższe miesiące.

Przewidywany czas wykonania: 15 minut
Liczba pytań: 29
Data dodania testu: 03 sierpnia 2009
  1. Arnold J. Z(2004). The Congruence Problem in John Holland’s Theory of Vocational Decisions, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 77, s. 93-113.
  2. Barrick M., Mount M., Gupta R. (2003). Meta-analysis of the relationship between the five-factor model of personality and Holland’s occupational types, Personnel Psychology, Vol. 56, s. 45 -74.
  3. Brzeziński J. (2002). Metodologia badań psychologicznych, W-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Holland J. (1996). Exploring Careers with a Typology. What We Have Learned and Some New Directions, American Psychologist, Vol. 51, s. 397 – 406.
  5. Prediger D., Swaney K., Mau W. (1993). Extending Holland’s Hexagon: Procedures, Counseling Applications, and Research, Journal of Counseling & Development, Vol. 71, s. 422- 428
  6. Zawadzka A., Szczygieł D. (2007). Kwestionariusz Orientacji Zawodowych – analiza rzetelności i trafności teoretycznej narzędzia, Studia Psychologiczne, nr 3.

Test został opracowany w oparciu o powyższe publikacje i został zakwalifikowany do profesjonalnych testów zawodowych. Zespół Testy zawodowe - psychologia pracy rekomenduje Tobie szczególnie ten test, gdyż przeprowadzona analiza będzie poparta doświadczeniem i wiedzą powyższych autorów publikacji.

dr Sylwiusz Retowski

Materiały zostały opracowane w ramach projektu Poradnictwo w Sieci współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Realizacji Programów Społecznych i ECORYS Polska Sp. z o.o.

 

Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każde stwierdzenie przeanalizuj tak, jak Ty je odbierasz. Wybierz te, z którymi się zgadzasz i zatwierdź formularz testu.

Tematyka / pokrewne tagi

Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką cookie.

Ukryj